تبلیغات
پایگاه بزرگ علم،فناوری و دانلود - درباره بهمن - بهمن چیست

یکشنبه 13 بهمن 1387  11:59 ق.ظ    ویرایش: - -
توسط: حامدبهمن  ریزش برف از ارتفاع در كوهستان بعلت سنگین شدن برف و عوامل خارجی دیگر .
 بهمن : عوامل درونی موثر در ایجاد بهمن : شامل خود برف و بستر زیر برف می باشد . به عبارتی حجم ؛ جنس و لایه های برف به همراه میزان شیب و وضعیت بستر در ایجاد بهمن موثر هستند .
عوامل بیرونی موثر در ایجاد بهمن : میتواند شامل صدا - حیوانات - باد - زلزله - كوهنوردان و ... باشد .
نكات :
اگر حجم برف تازه بین 15 تا 20 سانتیمتر باشد احتمال ریزش بهمن كم است !
اگر حجم برف تازه بین 20 تا 30 سانتیمتر باشد احتمال ریزش وجود دارد !
اگر حجم برف تازه بیش از 30 سانتیمتر باشد ریزش بهمن حتمی است !
جنس برف : به دو نوع است ؛ 1 - برف خشك و یا پودری كه مشخصات آن سبكی - دارا بودن اكسیژن زیاد در درون آن - بارش آن در دمای زیر صفر درجه - نچسبیدن به لباس و به سختی در دست گلوله شدن است . 2 - برف خیس كه مشخصات آن سنگینی - نداشتن اكسیژن زیاد - بارش در دمای صفر درجه - چسبیدن به لباس و گتر و راحت گلوله شدن در دست میباشد .
لایه های برف : اگر لایه پودری روی لایه یخ زده فشرده باشد بهمن حتمی است و اگر لایه های یخ زده و فشرده روی هم باشند احتمال وقوع بهمن بسیار كم است .
عوامل تاثیر گزار در برف : در دمای كم برف یخ می زند پس هر چه دما پایین تر و هوا سردتر باشد احتمال ریزش بهمن كم تر است . باد باعث انباشته شدن برف و ریزش آن می شود پس افزایش وزش باد برابر با افزایش خطر بهمن است . در ارتفاع بالا برف آب نمی شود و حجم برف زیاد می شود پس احتمال بهمن بیشتر است .
شیب بستر : در شیب 23 تا 60 درجه احتمال بهمن زیاد است و در شیب های بیشتر و كمتر از این مقدار احتمال ریزش بهمن بسیار كم است . بیشترین بهمن ها در شیب 30 تا 45 درجه رخ داده است .
همچنین در شیب های محدب خطر بیشتر از شیب های مقعر یا فرو رفته است . در شیب محدب سرعت بهمن هر لحظه بیشتر می شود و در شیب مقعر بالعكس .
وضعیت بستر : اگر بستر زیر برف یكنواخت باشد احتمال ریزش بهمن زیاد می شود و هر چه یكنواختی آن كمتر باشد و موانعی مانند سنگ و بوته و درخت در آن باشد احتمال ریزش بهمن كم می شود .
محدوده بهمن : معمولا به دور از یال ها و خط الراس ها است و بیشتر بطرف مركز خط القعرها كوه است یعنی فرورفتگی بین دو یال و زیر خط الراس . و از بالا به پایین شامل سه بخش تاج بهمن - مسیر بهمن و انتهای بهمن می باشد .
انواع بهمن :
بهمن خیس : به شكل تكه های شكسته شده برفی حركت می كند . مانند بهمن نقاب های برفی .
بهمن پودری یا خشك : سرعت زیادی دارد و نیازی به تحریك خارجی نداشته و بعلت وزن خودش فرو می ریزد و با ورود به مجاری تنفسی باعث مرگ فرد بهمن زده می شود .
نكاتی كه هنگام عبور از مسیر بهمنی باید به آن توجه كرد :
توقف گروه و دادن هشدار های لازم و مجهز شدن به نخ بهمن . افراد نیز نباید به هم اتصال داشته باشند مگر اینكه عبور از مسیر احتیاج به كار فنی و یخنوردی با حمایت داشته باشد كه باید بصورت كرده دو نفره باشند .
نخ بهمن : طنابی است كم قطر حدود 6 میلیمتر به رنگ سفید و قرمز كه با فلش و متراژ محل فرد حادثه دیده و فاصله با او را نشان می دهد . این طناب به كمر هر فردی كه قصد عبور دارد بسته می شود بصورتیكه فلش ها بطرف شخص و نقطه صفر متراژ روی طناب بدور كمر وی باشد و انتهای طناب نیز آزاد بدنبال فرد بر روی برف كشیده می شود
رعایت سكوت هنگام عبور.
عبور بصورت انفرادی .
قدم های بلند به هنگام عبور و استفاده از جاپای نفر اول بمنظور جلوگیری از تشكیل خط برش برف .
بازكردن بند تجهیزات از خود مانند كوله و كلنگ و ... تا بتوان بمحض ریزش بهمن در یك ثانیه همه وسایل را از خود جدا كرده و بدور انداخت .
بهترین زمان عبور حداقل 24 ساعت پس از آخرین بارش برف و بهنگام صبح زود و یا غروب خورشید است كه هوا سردتر است و آفتاب به برف نمی خورد .
برخلاف صعود از شیبهای تند كه بصورت مارپیچ است ؛ صعود از شیب بهمنی باید بصورت مستقیم باشد .
تا حد امكان از بالای محدوده بهمن و نزدیك به تاج بهمن عبور كنیم تا حجم برف كمتری بالای سرمان باشد .
نكاتی كه فرد بهمن زده باید به آن توجه كند :
دور كردن همه تجهیزات مخصوصا فلزی و برنده از خود .
فرار كردن به محلهای امن . یعنی بصورت شنا خود را بروی بهمن بیاورد و بطرف بالا و سمت چپ یا راست فرار كند.
پوشاندن جلوی دهان و بینی .
باز كردن فضایی در جلوی صورت و سینه با كشیدن نفس عمیق جهت تنفس در زیر برف . پیدا كردن جهت جاذبه زمین با انداختن آب دهان و در صورت امكان اقدام به حفاری بطرف بالا . نكاتی كه اطرافیان باید به آن توجه كنند :
دنبال كردن مسیری كه فرد بهمن زده طی می كند با چشم تا زمان پایان بهمن . پیدا كردن نخ بهمن و وسایل فرد . گشتن نواحی پایین تر از محل شروع بهمن و حركت فرد . در صورت امكان استفاده از سوند ؛ میله فلزی و باریك و بلند كه داخل برف فرو می رود تا فرد را پیدا كنند.

   


نظرات()   

پایگاه بزرگ علم،فناوری و دانلود